Chức năng bấm Isert:

Crosshair: tâm ngắm
wall hack: nhìn xiên tường
Full Bright: thấy ghost
Jump hack: hack nhảy cao
No Recoil: hack không giật 100%
Noreload: thay đạn nhanh ( 6lòng bán như AK )
No Resload Sniper : liên thanh
Onehit: bắn 1 phát chết
Knifre hack: hack chém dao từ xa
Speed hack: hack chạy nhanh
wall Througt Walk: Đi xiên tường
Spy(F-V): phân thân
Diss Full Room: hack Diss những người chơi cùng phòng
bắn xiên tường: tự kik hoat
Link Tải Nhanh: http://www.mediafire.com/?9ur06e9rbyq6b9a
*Hack cf 1102 hack wall 1102
Bung phòng đấu dao cf 1102 mới nhất
, hack one hit 1102,tàn hình , xuyên tường, nhảy cao, xfire
Hack Wall Đột Kích 1102,Hack oneHit CF 1102, Hack Vcoin Crossfire 1102, CF
1102, Hack Ghost CF 1102
hack wall 1102, hack wall 1102, hack ghost 1102, hack ghost 1102, hack
speed 1102, hack speed 1102, xfire 1102, xfire 1102, tàn hình , xuyên
tường, head shot, one hit,Hack cf 1102 Bắn xuyên tường Hack full đạn cf
1102 new fix lỗi bị diss fix hack kích khi phòng tắt kích trước khi
keycfmodz 1102, hack cf 1102, hack dot kich 1102, hack cf 1102 full, hack súng cf 1102, hack wall 1102, hack wall cf 1102, wallhack cf 1102, hack ko giật cf 1102, hack thay đạn nhanh cf 1102, hack độn thổ cf 1102, hack full balo cf 1102, hack headshot cf 1102, hack one hit cf 1102, hack tàng hình cf 1102, hack teleport cf 1102 pro, hack xuyên tường cf 1102, hack bắn xuyên tường cf 1102, hack full cf 1102, hack cf 1102 moi nhat, huong dan hack cf 1102 hack cf 1102, hack dot kich 1102, hack xuyen tuong cf 1102, hack cf 1102 full, hack nhay cao cf 1102hack cf 1102, hack dot kich 1103, hack xuyen tuong cf 1104, hack cf 1102 full, hack nhay cao cf 1103, hack ban xuyen tuong cf 1101, hack don tho cf 1105, hack sung cf 1101, hack tang hinh cf 1102, hack headshot 1101, hack one hit 1102, wallhack cf 1101full, hack wall cf 1101, hack go bom nhanh 1105, hack thay dan nhanh 1101, hack ghost cf 1104, aimbot 1101, aimbot hack cf 1103hack cf 1101, hack dot kich 1101, hack xuyen tuong cf 1101, hack cf 1101 full, hack nhay cao cf 1101Hack cf 1101 hack wall 1101http://www.mediafire.com/?9ur06e9rbyq6b9a